Hľadať

Výrobcovia

Kategórie

Stagg kufre

Odber noviniek

Obchodné podmienky a pravidlá používania e-shopu.

1. Objednávka

 

 1. Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar stlačením tlačidla „Vlož do košíka".
 2. Po stlačení tlačidla „Vlož do košíka", sa požadovaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu v pravom hornom rohu. Po naplnení košíka je možné tovar objednať ukázaním na košík vpravo hore a stlačením "Dokončiť nákup". Pokiaľ nie je zákazník prihlásený, je povinný prihlásiť sa zadaním prihlasovacieho mena a hesla alebo sa zaregistrovať, vyplnením osobných údajov a následne sa prihlásiť. Osobné údaje ktoré od neho systém www.e-shop.mediapresent.sk vyžaduje budú použité iba pre vnútornú potrebu. Spoločnosť MediaPresent ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Pri registrácii obdrží každý zákazník prihlasovacie údaje, ktorými sa bude pri budúcich nákupoch prihlásovať do systému www.e-shop.mediapresent.sk?. Tieto údaje si môže každý lubovoľne zmeniť po úspešnom prihlásení. Pri každom ďalšom nákupe stačí zadať prihlasovacie meno a heslo a nie je potrebné znova vypĺňať osobné údaje. Po úspešnej registrácii je zákazník automaticky prihlásený a pokračuje v objednávke.
 3. Pri objednávke je potrebné vyplniť údaje ako: spôsob platby, spôsob dodania.
 4. Po stlačení tlačidla „Odoslať objednávku" v nákupnom košíku, bude vaša objednávka zaregistrovaná v systéme www.e-shop.mediapresent.sk? a objaví sa informácia o úspešnosti spracovania vašej objednávky. Vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou MediaPresent. Pokiaľ si zákazník vyberie možnosť platby v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v kamennom obchode, príde mu do e-mailu kupón so špecifickým kódom na zľavu 2% z ceny tovaru. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, Občianskeho a Obchodného zákonníka.
 5. Všetky ceny tovaru sú konečné vrátane DPH. Všetky akcie platia do ukončenia, tak ako je to uvedené na www.e-shop.mediapresent.sk, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

2. Dodávka tovaru


 1. Spoločnosť MediaPresent sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol v systéme  www.e-shop.mediapresent.sk? pri registrácii ako miesto doručenia. Skladový tovar je spravidla dodaný do 3-5 pracovných dní. Dodacia lehota tovaru, ktorý v momente objednania nebol na sklade, je individuálna a závisí od aktuálnej skladovej dostupnosti u dodávateľov internetového obchodu  www.e-shop.mediapresent.sk?.
 2. Tovar si môže zákazník kúpiť priamo v kamennej predajni, alebo mu bude zaslaný prepravnou službou na základe jeho internetovej objednávky. Prepravné náklady sú vyčíslené v sekcii Dodávka tovaru?. Súčasťou každej zásielky je daňový doklad.
 3. Ak si zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z dôvodu, o ktorom spoločnosť MediaPresent vopred neinformoval, tovar mu môže byť po dohode opakovane zaslaný. Náklady na všetky doručenia tovaru však znáša zákazník.
 4. Dodávka sa uskutočňuje na riziko odosielateľa. Odosielateľ zodpovedá za stav zásielky až do momentu jej odovzdania konečnému spotrebiteľovi. Spotrebiteľ, alebo ním poverený zástupca je vo vlastnom záujme povinný skontrolovať stav zásielky pri jej preberaní a akékoľvek vonkajšie poškodenie prepravného obalu uviesť v preberacom protokole prepravnej spoločnosti a bezodkladne informovať o poškodení zásielky na e-mail mediapresent@mediapresent.sk. V opačnom prípade nemožno uplatniť nárok na reklamáciu tovaru vplyvom mechanického poškodenia, spôsobeného prepravnou službou.
 5. Odberateľ má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. Prevzatím zásielky od Prepravnej spoločnosti a podpísaním Preberacieho protokolu prechádza zodpovednosť za stav zásielky na Odberateľa.
 6. Oznámenia o dodacej lehote sú v zásade nezáväzné, záväzné sú iba vtedy ak bola písomne dohodnutá určitá dodacia lehota.
 7. Náhrady škody voči firme MediaPresent sú kvôli nesplneniu alebo omeškaniu vylúčené, pokiaľ nie je dokázaný úmysel alebo hrubá nedbanlivosť.

 

3. Záruka


 1. Internetový obchod www.e-shop.mediapresent.sk poskytuje záruku 24 mesiacov na hudobné nástroje, ozvučovaciu technikua príslušenstvo. Ak je predmetom objednávky drobný spotrebný materiál (napr: trsátka, blany a paličky na bicie, struny a elektrónky), jeho životnosť je 90 dní a v rámci záruky sa posudzujú iba výrobné a materiálové vady. Záruka začína plynút dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
 2. V prípade uplatnenia reklamácie platí reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku www.e-shop.mediapresent.sk. Miestom reklamácie je miesto predaja tovaru, alebo niektorý z autorizovaných servisov, s ktorými má spoločnost MediaPresent zmluvný vzťah. Zoznam servisov bol zákazníkovi doručený spolu s tovarom.
 3. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručit reklamovaný tovar vrátane dokumentácie, s priloženým záručným listom, alebo faktúrou, prípadne pokladničným blokom.
 4. Ak sa v zmysle zákona nejedná o reklamáciu (mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar), je zákazník povinný uhradit náklady, súvisiace so zabezpečením servisného zásahu. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.
 5. Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní zákazník alebo spoločnostou MediaPresent nepoverená tretia osoba neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky rovnako vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atd.), alebo ak bol preukázateľne vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.
 6. Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené.

 

 


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Košík Pokladňa

NOVINKY


KORG VOLCA FMJames NeliganHOHNER Bravo II 48KORG ELECTRIBE